АУТОРЉуба Поповић

ретроспектива 1953 – 1969
17.03 – 03.05.1987.

22.02 – 11.04.1992.

избор из опуса
17.09 – 15.11.1994.

1985 – 1995.
16.09. – 10.12.1995.

12.09. – 05.11.1998.

ИЗМЕЂУ РЕАЛНОСТИ И ИМАГИНАЦИЈЕ
13.12.2008 – 01.03.2009.

цртежи, 1952 – 1962.
29.05 – 31.07.2010.

збирка породице Ивана Ћурковића
11.10.2012 – 15.01.2013.

27.03 – 27.05.2015.

слике
17.10 – 17.12.2015.

13.09. – 13.11.1997.