АУТОРСветислав Басара

период 1994 – 1999.
08.05. – 30.06.1999.

ИЗМЕЂУ РЕАЛНОСТИ И ИМАГИНАЦИЈЕ
13.12.2008 – 01.03.2009.

слике
17.10 – 17.12.2015.