АУТОРПеђа Ристић

слике и цртежи, период 1951 – 1954.
09.02 – 09.04.1988.

1985 – 1995.
16.09. – 10.12.1995.