АУТОРМома Димић

избор из опуса
23.04 – 23.06.1994.

слике, 1997 – 2004.
25.09 – 14.11.2004.

1985 – 1995.
16.09. – 10.12.1995.