АУТОРМилан Комненић

избор из опуса
13.05 – 13.07.1995.

1985 – 1995.
16.09. – 10.12.1995.

слике
14.12.2013. – 12.03.2014.

слике, 1989 – 1998.
22.09. – 31.10.2001.

Adam’s Hotel, слика
05.04 – 30.05.2003.

Служба, 2003 – 2005.
11.06 – 04.08.2005.

Пастири, триптих
15.12.2007 – 15.02.2008.