Цртежи
Мај 2021.

југословенски период 1953 – 1963.
27.11.1985 – 15.02.1986.

слике, рани период 1956 – 1971.
17.05 – 05.07.1988.

из збирке Чеде Едренића
26.02 – 31.03.1986.

слике и цртежи, период 1955 – 1965.
15.09 – 05.11.1988.

из збирке Народног музеја, Београд
25.04 – 15.06.1986.

слике и цртежи, период 1955 – 1970.
09.02 – 20.03.1989.

југословенски период 1958 – 1966.
15.09 – 30.11.1986.

избор из опуса
25.05 – 01.07.1989.

изложба слика, рани период 1950 – 1962.
18.12.1986 – 22.02.1987.

југословенски период 1967 – 1972.
15.09 – 05.11.1989.

ретроспектива 1953 – 1969
17.03 – 03.05.1987.

рани период 1952 – 1972.
14.12.1989 – 01.02.1990.

Пут у замак
09.05 – 30.06.1987.

рани период 1973 – 1983.
27.02 – 10.04.1990.

период 1932 – 1939.
15.09 – 05.11.1987.

рани период 1958 – 1965.
18.05 – 28.06.1990.

период 1955 – 1966.
26.11.1987 – 15.01.1988.

изложба слика и цртежа
15.09 – 15.12.1990.

слике и цртежи, период 1951 – 1954.
09.02 – 09.04.1988.

рани период 1959 – 1979.
02.02 – 17.03.1991.