цртежи и слике
10.11.2018 – 10.01.2019

слике и цртежи
20.04.2019 – 28.07.2019.

Инвентар
28.09.2019-10.11.2019.

Слике седамдесетих
08.11.2019-15.12.2019.

Платно без штафелаја
Октобар 2020.