избор из опуса
11.05 – 06.07.1991.

слике и цртежи 1968 – 1985.
10.05. – 01.07.1997.

22.02 – 11.04.1992.

13.09. – 13.11.1997.

избор из опуса
13.06 – 31.08.1992.

избор из опуса
09.05. – 30.06.1998.

период 1962 – 1980.
05.12.1992 – 15.02.1993.

12.09. – 05.11.1998.

избор из опуса
23.04 – 23.06.1994.

период 1994 – 1999.
08.05. – 30.06.1999.

избор из опуса
17.09 – 15.11.1994.

18.09 – 01.11.1999.

избор из опуса
13.05 – 13.07.1995.

цртежи, слике, објекти
13.05. – 01.07.2000.

1985 – 1995.
16.09. – 10.12.1995.

слике
16.09. – 31.10.2000.

14.09. – 14.12.1996.

слике
12.05. – 30.06.2001.

слике
15.02. – 05.04.1997.

слике, 1989 – 1998.
22.09. – 31.10.2001.