АУТОРДејан Ђорић

избор из опуса
11.05 – 06.07.1991.

слике
17.05 – 12.07.2008.

цртежи
27.11.2010 – 29.01.2011.

ретроспектива 1953 – 1969
17.03 – 03.05.1987.

27.03 – 27.05.2015.

завештање
02.02. – 13.03.2002.