АУТОРДанило Киш

слике и цртежи, период 1955 – 1970.
09.02 – 20.03.1989.

рани период 1973 – 1983.
27.02 – 10.04.1990.